UTSTILLINGER    Kommende Utstilling

TRANSFORMATOR

01.11.-14.12.

Kunstnere:
Neil Brownsword, Tulla Elieson, Martin Woll Godal, Sidsel Hanum, Hanne Heuch, Katrine Køster Holst, Jørgen Frederik Scheel Haarstad, Torbjørn Kvasbø, Nils Martin, Irene Nordli, Tovelise Røkke-Olsen, Ole Morten Rokvam, Svein Tingnes, Caroline Slotte, Corrina Thornton, Anne Line Sund og Terje Westfoss.

En transformator er selvfølgelig en teknisk gjenstand. Men det kan også være et begrep for noe eller noen som skaper en forandring. I utstillingen TRANSFORMATOR ønsker 17 keramikere å transformere elektroporselen til kunst. Kunstnerne vil transformere et produkt som er tiltenkt et spesifikt virkeområde til et annet virkeområde med helt andre assosiasjoner. I dette tilfellet industriell bruksdesign gjenskapt som kunst.

NTP er en gammel håndverksbedrift i Fredrikstad med store ubenyttede produksjonslokaler. Fabrikkens produksjon teller mer er 200 produkter fra 2 m og ned til 0,5 cm i størrelse. Her finnes også mye håndverkshistorie, mange maskiner og former som ikke lenger er i bruk. Fabrikken har i mange tiår allerede virket som en magnet på keramikere. Både ledelsen og de ansatte har vært velvillig innstilt overfor kunstnere som har ønsket å lage ting med utgangspunkt i fabrikkens produkter, maskiner og fremstillingsprosesser. Det har derimot aldri tidligere vært gjennomført et prosjekt hvor fabrikkens samlede produksjon danner utgangspunkt for en større kunstutstilling.

Det er i dag fokus på halvfabrikata i kunstfeltet og en tendens til fornyet interesse for håndverket i fremstillingen av kunst. NTPs porselensmasser er krevende materialer med spesielle egenskaper. De industrielle formene er i seg selv visuelt sterke. For kunstnerne blir det derfor en spesiell utfordring å mestre porselensmassene på en slik måte at kunsten blir like visuelt sterk som originalene. Det kan bety en håndverksmessig fornyelse for kunstnerne at materialet krever nye løsninger i tilvirkningsprosessen. Visuell fornyelse følger automatisk med.


les mer >>