OM OSS    Visjon

FORMÅL OG VISJON

Bomuldsfabrikens formål er å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om visuelle kunstformer på høyt nivå. Dette søkes oppnådd gjennom aktiv profilering og formidling av utstillingene og kunstsamlingen.


les mer >>